Vragen Staten Curaçao over nieuwe belastingregeling BRNC

WILLEMSTAD — De Staten van Curaçao hebben hun vraagtekens bij de gevolgen die het voorstel voor de nieuwe Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) heeft voor de monetaire unie tussen Curaçao en St. Maarten.
 
Verschillende Statenfracties hadden hierover vragen tijdens de behandeling van de Rijkswet tijdens een Centrale Commissie van de Staten.
 
De BNRC heeft als doel om dubbele belastingheffingen te voorkomen en belastingontduiking te bestrijden. Centraal in het voorstel staat dat Nederland en Curaçao de inkomsten gaan verdelen van belasting op pensioenen die in Nederland zijn opgebouwd maar als inkomen op Curaçao gelden.
 
Het verslag van de behandeling in de Staten op Curaçao is naar Nederland verstuurd en zal tijdens de behandeling van het voorstel in de Nederlandse Tweede Kamer aan bod komen. Pais oordeelde hard over het voorstel: Het voorstel verdient geen schoonheidsprijs.
 
“Er komen verschillende bilaterale regelingen tussen de eilanden van het Koninkrijk onderling. In tegenstelling tot de Belastingregeling Koninkrijk (BRK) die multilateraal is. Gaat Nederland aparte verdragen sluiten met Aruba, Curaçao en St. Maarten?”, vraagt de Pais-fractie zich af.
 
De regeringspartij stond in de Staten stil bij de monetaire unie tussen Curaçao en St. Maarten. “Het kan niet zo zijn dat Curaçao andere, strengere belastingsregels krijgt dan St. Maarten. Het voorstel van de Rijkswet is nadeliger dan de BRK voor wat betreft dividenduitkeringen. Wat kan gedaan worden om tot uniforme regels te komen tussen de landen van het Koninkrijk?”, aldus Pais.
 
Ook de PS-fractie heeft haar vragen over het voorstel. Specifiek wil zij weten wat de gevolgen van de Rijkswet zijn voor de monetaire unie tussen Curaçao en St. Maarten. Opvallend is dat de PS-fractie nadrukkelijk verzoekt om het advies van de Raad van Advies (RvA) integraal in het Statenverslag op te nemen. Het adviesorgaan constateerde dat er zowel voor-, als nadelen kleven aan het voorstel. Voordeel is dat het een versterking kan zijn van de internationale financiële sector op het eiland, maar aan de andere kant kan het in meer of mindere mate invloed hebben op de belastinginkomsten van Curaçao. De RvA adviseert de regering dan ook om direct maatregelen te nemen om eventuele derving van belastinginkomsten op andere wijze te compenseren
 
De vragen van de MFK-fractie hebben voornamelijk te maken met het feit dat nu pas een voorstel voor de Rijkswet door de Staten in behandeling wordt genomen. “Er is in 2012 door het voormalige kabinet-Schotte al een overeenkomst getekend tussen Curaçao en Nederland met dezelfde bepalingen zoals opgenomen in het onderhavige voorstel voor de Rijkswet”, aldus de MFK, die dan ook wil weten waarom het voorstel al die tijd is blijven liggen.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.