Meer beroepmogelijkheden en snellere doorloop belastingzaken Aruba

ORANJESTAD — Beroep aantekenen tegen beslissingen van de Belastingdienst kan vanaf 1 januari 2015 bij het Gerecht in Eerste aanleg. Hoger beroep wordt dan door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandeld.
Hiertoe is gisteren in het parlement unaniem wetgeving aangenomen. Ook cassatie bij de Hoge Raad in Nederland behoort volgend jaar tot de mogelijkheden. Aruba is hiermee het eerste land in het Caribische deel van het Koninkrijk dat cassatiemogelijkheid in belastingzaken biedt.
 
Het indienen van beroep moet straks bij het Gerecht in Eerste Aanleg en niet meer bij Raad van Beroep in Belastingzaken, zoals nu het geval is. Vanaf komend jaar buigt het Gemeenschappelijk Hof zich over hoger beroep. Bovendien is wettelijk vastgelegd wat de proceskostenvergoeding wordt bij beroep en hoger beroep in belastingzaken. Ten slotte zijn in de wet voorzieningen getroffen om een goede en snelle behandeling van ingediende beroepen te garanderen.
 
Doorlooptijden
 
Belangrijk, zo vindt ook het Hof. Belastingplichtigen in de verschillende Caribische delen van het Koninkrijk worden namelijk geconfronteerd met veel te lange doorlooptijden bij beroep tegen uitspraken in belastingzaken. Begin dit jaar, bij de de opening van het gerenoveerde en uitgebreide gerechtsgebouw, deed Evert Jan van der Poel, president van het Hof, de oproep aan Aruba om voortvarend belastingrechtspraak in drie instanties (eerste aanleg, hoger beroep en cassatie) te verwezenlijken. “De praktijk zal er blij mee zijn. Waar wachten wij op?” vroeg hij toen. Tegelijkertijd deed hij de suggestie dat de belastingrechtspraak van het Caribische deel van het Koninkrijk best op Aruba gevestigd kan worden. Het zou een stap zijn in een betere verdeling van de taken van het Hof over de verschillende vestigingen. “Dan krijgt het begrip Gemeenschappelijkheid van dit Hof ook daadwerkelijk nog meer betekenis.” Volgens PDR-leider Andin Bikker, die het voortouw heeft genomen om de aangepaste belastingwetgeving in te voeren, komt de belastingrechtspraak van het Hof inderdaad op Aruba.
 
Fiscale rechter
 
Om de belastingzaken te behandelen, moet een fiscale rechter zich permanent in het Caribische deel van Nederland vestigen, aldus Van der Poel destijds. Of deze gespecialiseerde rechter al is aangetrokken is niet bekend gemaakt. De grootste winst is dat belastingzaken niet langer slechts twee keer per jaar worden behandeld, zoals nu het geval is. Bovendien is een betere procesgang bij belastingzaken volgens de president ‘een ‘behoorlijke troef’ in het overtuigen van potentiële investeerders. “Omdat dan met gezag kan worden aangevoerd dat de belastingrechtspraak gewaarborgd is.” Bij een degelijk investeringsklimaat hoort namelijk een goed en betrouwbaar belastingstelsel, inclusief rechtsbescherming.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.