Saba en Statia vragen uitstel belastingverhoging

DEN HAAG — De Bestuurcollege’s van St. Eustatius en Saba hebben tijdens een vergadering met het ministerie van Financiën in Den Haag formeel gevraagd om uitstel van de geplande verhoging van de algemene omzetbelasting, de ABB.
 
Gedeputeerden voor Constitutionele Zaken Reginald Zaandam (St. Eustatius) en Chris Johnson (Saba) overhandigden vertegenwoordigers van het ministerie een brief waarin ze met klem vragen om uitstel van de verhoging van de ABB met twee procent, een maatregel gepland voor 1 januari 2016.
 
De verhoging naar het niveau van Bonaire zal de ABB op diensten met 50 procent en op levering van goederen met 33 procent verhogen. “Dit betekent dat het verschil tussen Bonaire en de Bovenwindse eilanden voor wat de kosten van levensonderhoud betreft nog groter wordt”, voeren Zaandam en Johnson aan. Volgens hen zal de verhoging rampzalig zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling van de twee Bovenwindse eilanden. Ze waarschuwen dat de private sector, gezien zijn omstandigheden die ‘reeds marginaal’ zijn, genoodzaakt zal zijn om de hogere kosten op de consument te verhalen.
 
Volgens Zaandam en Johnson zullen de kosten van levensonderhoud, die al onaanvaardbaar hoog zijn, verder stijgen en meer armoede onder de lokale bevolking tot gevolg hebben. Ze wijzen erop dat, ironisch genoeg, sinds de overeenkomst in 2011 om de ABB op St. Eustatius en Saba te verhogen, de sociaal-economische omstandigheden niet veel beter zijn geworden.
 
De eilanden zijn van mening dat Den Haag niet alleen moet kijken naar wat er volgens de wet is overeengekomen, maar ook rekening moet houden met de huidige economische omstandigheden. “Een verhoging zal op dit moment leiden tot een verslechtering van de sociaal-economische omstandigheden, terwijl het meerjarenprogramma voor Caribisch Nederland juist bedoeld is om deze omstandigheden te verbeteren.”
 
In verband hiermee vragen de gedeputeerden de minister van Financiën om, als de resultaten van de constitutionele evaluatie van 2015 eenmaal bekend zijn, rekening te houden met de situatie bij het nemen van politieke beslissingen. Ze verklaren dat, gezien de timing van de evaluatie en de tijd die nodig is om een politieke beslissing te nemen, uitstel van het belastingprogramma voor 2016 zou getuigen van gezond verstand.
 
De Bestuurscollege’s van Statia en Saba wachten nu op een formeel antwoord van de minister van Financiën. Zaandam en Johnson waren vorige week in Nederland in verband met een aantal vergaderingen, waaronder een bijeenkomst met de Evaluatiecommissie nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, de aftrap voor de onderzoeksfase van de evaluatie in 2015.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.