‘Belastingherziening lijkt voor 10 procent lastenverzwaring te gaan zorgen’

ORANJESTAD — De gepresenteerde maatregelen uit de concept-ontwerpbegroting 2015 zijn volgens het College financieel toezicht (Cft) nog altijd niet concreet genoeg en er is onvoldoende inzicht in het effect op de economische ontwikkeling.
 
Wel lijkt in elk geval de omvangrijke belastingherziening die in voorbereiding is, voor een toename van de lastendruk van meer dan 10 procent te gaan zorgen. Het College zou voor 1 februari een uitgewerkt stappenplan en aanvullende financiële onderbouwing willen zien ten aanzien van verschillende maatregelen.
 
Dat schrijft het Cft in een gisteren gepubliceerd deskundigenrapport over de concept-ontwerpbegroting 2015 van Aruba. De regering moet dit jaar en de komende jaren verregaande maatregelen nemen om uiteindelijk een begrotingsoverschot te krijgen en de enorme schuldenlast terug te dringen. Het begrotingssaldo van 0,5 procent per 2018, zoals nu wordt nagestreefd, zorgt voor een ‘overtuigend tempo’ van schuldafname. Weliswaar duurt het met een structureel overschot van 0,5 procent nog altijd tot 2034 tot de schuldquota op een houdbaar niveau van ongeveer 40 procent uitkomt, maar ‘een groot deel van het vertrouwen kan op deze manier wel teruggewonnen worden’.
 
Ingrijpende beslissingen
 
Het Cft waarschuwt wel voor ‘sterke autonome groei’ van overheidsuitgaven, die de doelstelling van een structureel overschot in gevaar brengen en roept op tot ‘ingrijpende beslissingen’. Zelfs als alle gepresenteerde voornemens in de Landsbegroting 2014 uitgevoerd worden, zal de regering in 2019 en verder nog altijd geconfronteerd worden met omvangrijke taakstellingen, aldus het College. Dit neemt verder toe door de invoering van reparatiepremie voor ambtenaren, die vanaf 2017 wordt geïndexeerd. Een van de aanbevelingen is daarom het stopzetten van de automatische indexeringen van ambtenarensalarissen.
 
Snelheid geboden
 
“Gezien de budgettaire situatie zijn maatregelen op korte termijn noodzakelijk”, stelt het Cft. “Neem zo snel mogelijk een beperkt aantal eenvoudig door te voeren maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke solidariteitsheffing, die op korte termijn de problematiek terugdringen.” Ook het verhogen van de belasting op bedrijfsomzetten (bbo) zou een van deze ‘eenvoudige maatregelen’ kunnen zijn.
 
Begroting blijft te vaag
 
“Het is niet mogelijk op basis van de gepresenteerde maatregelen te stellen dat het meerjarige pad realistisch is of dat de tekortdoelstellingen gehaald zullen worden.” Het Cft herhaalt hiermee het standpunt dat de maatregelen onvoldoende ingevuld zijn. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het onduidelijk is, wat de effecten zijn van het doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen op de economische ontwikkeling. De geplande belasting op financiële transacties is hier ook een voorbeeld van. Deze belastingmaatregel moet voor de financiering van het Aruba Investment Fund zorgen, de opvolger van investeringsfonds FDA.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.