Pensioen op BES-eilanden mag afwijken van pensioen in Europees deel van Nederland

Het pensioen voor bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba mag afwijken van het pensioen dat in het Europese deel van Nederland geldt. Dit blijkt uit drie uitspraken van vandaag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
 
Drie inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba waren tegen de vaststelling van hun ouderdomspensioen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hoger beroep gekomen bij het Hof. Volgens hen is hun lagere pensioen in strijd met het discriminatieverbod dat in verschillende verdragen, de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk is neergelegd.
 
Politieke keuze
Vaststaat dat het pensioen voor bewoners van de BES-eilanden lager is dan het pensioen dat bewoners van het Europese deel van Nederland ontvangen. Het Hof heeft zich in de drie uitspraken alleen uitgesproken over de vraag of dit onderscheid een legitiem doel dient en of het niet verder gaat dan noodzakelijk is gelet op de anti-discriminatiewaarborgen die verschillende verdragen, de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk daarvoor bieden. Het heeft zich niet uitgesproken over de vraag of, en zo ja in hoeverre het pensioen op de BES-eilanden zou moeten afwijken van het pensioen dat in het Europese deel van Nederland geldt. Naar het oordeel van het Hof is die vraag "politiek van aard en moet die dus door de wetgever beantwoord worden".
 
Onderscheid
Het Hof is van oordeel dat de Wet algemene ouderdomsverzekering BES anders dan de inwoners aanvoerden, geen onderscheid maakt naar territoriale herkomst. De hoogte van het pensioen hangt in de eerste plaats af van de vraag of betrokkenen hun  woonplaats gedurende hun werkzame leven in het Europese deel van Nederland hebben gehad of op de BES-eilanden. In de tweede plaats kan bepalend zijn waar men een bijdrage heeft geleverd aan de algemene middelen waaruit de pensioenen worden betaald. Evenmin maakt de wet onderscheid naar etniciteit, omdat de bewoners van de BES‑eilanden niet als één "maatschappelijke groep" zijn aan te merken.
 
Legitiem doel en proportionaliteit
Het Hof is verder van oordeel dat het onderscheid dat de Wet algemene ouderdomsverzekering BES maakt in de hoogte van het pensioen een legitiem doel dient. In dit verband is van belang dat de wetgever bij de staatkundige herziening van 10 oktober 2010 regels, zoals de wet, mocht stellen om economische en sociale ontwrichting te voorkomen. De wet is bovendien niet disproportioneel omdat het pensioen op de BES-eilanden in dezelfde verhouding staat tot het minimumloon daar, als in het Europese deel van Nederland. Ten slotte is met het pensioen niet beoogd een bestaansminimum te garanderen, maar verstrekt het een bodempensioen waarbij betrokkenen zelf voor aanvulling moeten zorgen, aldus het Hof. 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.