Controles op toepassing BAZV op komst

ORANJESTAD — De Belastingdienst gaat op korte termijn bij bedrijven controleren of de loonbelasting, de sociale afdrachten, de belasting op bedrijfsomzetten en de Health Tax (BAZV) goed wordt toegepast.
 
Duidelijk is dat veel bedrijven nog altijd geen raad weten met de facturering van BAZV. “Zelfs overheidsbedrijven passen de wet verkeerd toe”, geeft ook Financiën-minister Angel Bermudez toe.
 
Na een brandbrief van de Kamer van Koophandel (KvK), gericht aan Bermudez, over de onduidelijkheid omtrent BAZV, sprak de minister afgelopen week opnieuw met de directie van de Belastingdienst. Zij kwamen tot de afspraak dat op korte termijn een nieuwe informatiebijeenkomst voor ondernemers wordt georganiseerd om de regels voor toepassing van BAZV goed uit te leggen. Bovendien gaat Belastingdienst dus ook controles uitvoeren.
 
De Health Tax van 1 procent moet op dezelfde manier toegepast worden als de bbo (1,5 procent) en wordt berekend over de maandomzet van een bedrijf. Het is een belasting die bedrijven moeten betalen en niet klanten, benadrukt minister Bermudez. Wel vereist de wet dat er op een factuur BAZV vermeld staat. Maar deze vermelding mag geen invloed hebben op de (zichtbare) prijs. De prijs die de klant moet betalen mag met andere woorden niet op de factuur verhoogd worden met het percentage dat aan bbo en BAZV wordt afgedragen. Als een ondernemer de BAZV op de klant wil afwentelen, dan moet deze belasting al in de basisprijs van het product of de service verwerkt zijn. Op de factuur mag geen berekening staan, ‘want daar heeft de consument niks mee te maken’, aldus de minister. Hij vind het wel opmerkelijk dat er zoveel verkeerd gaat. Want de bbo, die op dezelfde manier berekend wordt, bestaat al jaren. Bermudez heeft persoonlijk gezien dat ook overheidsbedrijven de wet verkeerd toepassen. In de Amigoe stond gisteren dat telecomprovider Setar een van deze bedrijven is. Daar werden massaal mensen afgesloten van kabeltelevisie en of internet wegens het doorberekenen van bbo en Health Tax aan klanten.
 
De Belastingdienst liet al eerder weten dat prijzen bepaald worden door het bedrijf dat de dienst of service verleent. En die hebben natuurlijk het recht om deze prijs bij te stellen. “Maar er mag maar één prijs op de factuur komen”, benadrukt de Belastingdienst. Het voorbeeld dat toen werd gegeven: Wanneer een stereoset 120 florin kost, mag op de factuur 120 florin staan en de vermelding dat 1,20 florin aan BAZV wordt afgedragen. Wat niet mag is een lagere (basis)prijs neerzetten en vervolgens de totaalprijs, inclusief BAZV, op 120 florin zetten. Als een klant het niet eens is met de prijs, dan is dat een civiel dispuut. De Belastingdienst bemoeit zich hiermee niet noch bemiddelt hierin. Als bedrijven de omzet verkeerd berekenen en dus ook een foutief bedrag aan de Belastingdienst betalen, lopen zij het risico op boetes en naheffingen.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.