Atia wil herziening belastingen Aruba

ORANJESTAD - De Aruba Trade & Industry Association (Atia) deelt de kritiek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op de rigiditeit van de arbeidswetgeving en de hoge staatsschuld.
 
,,Het is noodzakelijk dat hervormingen worden doorgevoerd, anders lopen ondernemers volledig vast en komt de economie tot stilstand”, waarschuwt de grootste werkgeversorganisatie van Aruba in een persbericht.
 
Atia heeft haar zorg over de groeiende kosten van de sociale voorzieningen en het uitblijven van belastinghervormingen al uitgebreid besproken met de delegatie van het IMF tijdens hun recente bezoek aan Aruba. De werkgeversorganisatie is heel positief over de structurele hervormingen van de AOV en het ambtenarenpensioenfonds, maar vindt met de regering dat het karwei nog niet af is. ,,Om de enorme staatsschuld te kunnen terugbetalen is economische groei nodig. Daarvoor moet de regering het overheidsapparaat saneren, arbeidsmobiliteit bevorderen en het belastingstelsel hervormen in de richting van meer indirecte belastingen.”
 
Dat laatste heeft volgens Atia grote voordelen voor bedrijven en de overheid. ,,De staatskas is verzekerd van een gestage stroom aan inkomsten, terwijl het bedrijfsleven te maken krijgt met lagere kosten op arbeid. Momenteel is de arbeidsmarkt heel rigide en dat is lastig voor ondernemers.” Atia zou graag zien dat de belastingen en sociale premies die nu voor personeel moeten worden betaald, omlaag gaan. Ook ziet de werkgeversorganisatie veel in moderne arbeidswetten die gericht zijn op het flexibiliseren van arbeid. ,,Je stimuleert ondernemers om te ondernemen als ze eenvoudiger mensen kunnen aannemen en ontslaan. Voor werknemers is dit een prikkel om te presteren, waarmee de lage arbeidsproductiviteit in Aruba omhoog gaat. Het IMF geeft aan dat de productiviteit niet in balans is met de stijgende kosten van arbeid.”
 
Atia vindt dat de sociale lasten, die gemiddeld een kwart van de salariskosten bedragen, te hoog zijn voor een gezond ondernemingsklimaat. ,,Wij zijn zeker voorstander van een goed stelsel van sociale voorzieningen, zoals we dat hebben op Aruba. Het kan alleen niet zo zijn dat dat stelsel wordt ontwikkeld, los van de rest van de economie. Dan wordt het onbetaalbaar en een belemmering voor economische ontwikkeling.” Ook is Atia van mening dat het gemakkelijker zou moeten worden om niet-functionerende werknemers te ontslaan. ,,Werknemers worden buitenproportioneel beschermd, wat soms ten koste van de continuïteit van bedrijven gaat. Bescherming is heel belangrijk, maar op dit moment is de balans zoek.”
 
Een belangrijk kritiekpunt van Atia is de omvang van het overheidsapparaat. ,,We hebben geen moeite met het aannemen van mensen voor Directie Wetgeving of de Belastingdienst, maar wel met het creëren van onnodige arbeidsplaatsen. Er zijn mensen die een salaris krijgen, terwijl ze niets of weinig bijdragen. Het kan niet zo zijn dat de overheid geld moet lenen voor dit soort uitgaven.
 
Antilliaans Dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.