Akkoord vrije invoer goederen voor goed doel

WILLEMSTAD - De Staten hebben uiteindelijk een positief gevoel geuit naar de minister van Financiën, José Jardim, waar het gaat om een tijdelijke instructie uit te vaardigen waarbij bepaalde goederen met terugwerkende kracht vrijgesteld kunnen worden van invoerrechten.
 
Het gaat om een maatregel van korte duur, in afwachting van het wetgevingstraject dat nu loopt en nog enkele maanden in beslag gaat nemen voordat het klaar is voor aanbieding aan de Staten. De goederen die het betreft zijn bestemd voor het onderwijs, de sportbeoefening, de armoedebestrijding en zorg, zo legt Jardim uit in een brief. 
 
Toch riep het verzoek van de minister gisteren in eerste instantie weerstand op bij de Statenleden. Ten eerste waren de meeste leden van mening dat de minister aanwezig had moeten zijn om tekst en uitleg te geven. Daarnaast vonden sommigen het ‘eng’ om akkoord te gaan met een vrijstellingsmachtiging aan de minister met het gevaar dat straks ongecontroleerd goederen vrijgesteld worden die niet voor goede doelen bestemd blijken te zijn. 
 
Het ontlokte aan Statenlid Elmer Wilsoe (PS) de opmerking dat niemand ergens ‘bang’ voor hoeft te zijn bij het geven van een mandaat, dat als het niet werkt ‘morgen weer ingetrokken kan worden’. 
 
De manier waarop de vergadering verliep en hoe de brief ingebracht is - zonder vragenronde, te open, zonder mogelijkheden om de minister vragen te stellen - stuitte vooral Gerrit Schotte (MFK) tegen de borst. 
Humphrey Davelaar (PNP) had er nog het meeste moeite mee dat er geen duidelijke omschrijving is van de producten waar het om gaat. ,,Er worden soms vergiftigde potloden zogenaamd voor het goede doel geschonken aan arme landen. Wie garandeert dat wat geschonken wordt ook echt oké is?” aldus Davelaar. 
 
Uit deze opmerkingen concludeerde Statenvoorzitter Mike Franco dat het voorstel van de minister niet goed was doorgelezen. Het gaat immers om een tijdelijke tussenoplossing voor specifiek omschreven goederen in zijn brief. Na een leespauze van 15 minuten gingen de meeste Statenleden dan toch akkoord.
 
In de brief somt de minister op om wat voor goederen het gaat: gebruikte goederen van duurzame aard die ingevoerd worden voor gebruik in het onderwijs, sportartikelen voor groepssportfederaties, gebruikte sportartikelen verkregen uit een schenking, goederen bestemd voor de inrichting van gebouwen waar groepssport wordt beoefend, goederen die bestemd zijn voor organisaties met een liefdadig of filantropisch karakter om gratis aan behoeftigen te worden uitgereikt en geschonken gebruikte artikelen van duurzame aard, bestemd voor aangewezen bejaardentehuizen, kindertehuizen, verpleeghuizen, sterftehuizen en revalidatiecentra.
 
Antilliaanns Dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.