Geen nieuwe belastingen of verhoging in begroting Aruba 2015

ORANJESTAD — Geen nieuwe belastingen en ook geen verhoging van bestaande belastingen in de Landsbegroting van dit jaar.
 
Hiermee legt Financiën-minister Angel Bermudez recente adviezen van het College financieel toezicht (Cft) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) naast zich neer. In plaats van extra belastingen wil de minister vooral meer geld binnenhalen door betere inning. Zo staat momenteel 2,2 miljard florin open aan achterstallige betalingen aan de Belastingdienst.
 
De conceptbegroting is eind februari van de Raad van Advies (RvA) naar de Ministerraad gegaan en wordt momenteel aangepast en voorzien van antwoorden op vragen van de RvA. Naar verwachting wordt de begroting eind deze week aan de Staten aangeboden en kan deze hopelijk eind maart goedgekeurd worden. In de Landsbegroting 2015 dus geen nieuwe belastingen of verhogingen. Zowel het Cft als het IMF gaven onlangs het advies om extra belastinginkomsten te genereren om zo sneller een begrotingsbalans te bereiken. Bermudez denkt dat extra belasting juist een negatief effect op de economie kan hebben en houdt vast aan het meerjarenplan, dat vorig jaar werd ingediend op basis van aanbevelingen destijds van het Cft. In dit plan, dat bij de Staten en in Nederland werd ingeleverd, wordt in 2017/2018 een begrotingsbalans bereikt en vervolgens wordt het tekort omgebogen tot een surplus.
 
Koorddansen
 
De minister is zich naar eigen zeggen terdege bewust van de zorgen van de commercie als het gaat om verhoging en inning van belastingen. “Het hele beleid is net koorddansen”, geeft hij aan.“ Maar hoe je het wendt of keert, een nieuwe belasting of achterstallige belasting in een keer innen, het zal zijn weerslag hebben op de economie en deze ook vertragen.”
 
Voor wat hoort wat
 
AVP-fractievoorzitter Rene Herdé haalt ondertussen hard uit naar het Cft. Hij stelt dat Nederland het Cft ‘koste wat kost’ wil opleggen aan Aruba. “Als de huidige Nederlandse regering echt van mening is dat de financiële situatie van Aruba een gevaar oplevert voor het Koninkrijk, dan kan dit gevaar zeer gemakkelijk worden afgewend door de overheidsschuld te herfinancieren tegen een veel lagere rente”, stelt Herdé. “Dat zou elk gevaar dat Nederland ziet elimineren en Aruba helpen om meer dan 200 miljoen florin per jaar te besparen.” Het zou volgens de fractievoorzitter helpen om de schuld sneller te verlagen en geld vrij te maken voor noodzakelijke investeringen. “Tot de dag van vandaag is er geen antwoord op de vraag waarom de Nederlandse regering dit niet wil doen.”
 
In gesprek met de voorzitter van het Cft, Age Bakker, denkt Herdé toch een antwoord te hebben gevonden. “Voor wat hoort wat.” Wat Nederland zou willen in ruil voor gunstige rentevoorwaarden is de acceptatie van permanent financieel toezicht door het Cft, aldus de fractievoorzitter. Extra wrang voor hem, is dat Nederland wel onlangs Griekenland een lening van 4,7 miljard euro heeft toegekend om operationele overheidskosten te dekken. “Aruba heeft veel minder nodig om de schuld substantieel te verlagen en het tekort praktisch te elimineren. Maar dat doet Nederland dus niet.”
 
Amigoe
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.