Invoering tweede feitelijke rechtsinstantie in de belastingrechtspraak

ORANJESTAD - Ingaande 1 januari 2015 is de Landsverordening Beroep in Belastingzaken gewijzigd (wijzigingsverordening: AB 2014 no.75) waarmee in Aruba hoger beroep in belastingzaken, hieronder tevens begrepen douanezaken, mogelijk wordt.
 
Met deze wetgeving wordt het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (GEA  Aruba) de beroepsinstantie voor Arubaanse belastingzaken. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Hof) wordt hiermee de instantie voor hoger beroep. 
 
In welke gevallen en binnen welk termijn is beroep en hoger beroep mogelijk?
Indien een rechtzoekende het niet eens is met een beslissing (uitspraak op bezwaar of beschikking) van de bestuursorganen Departamento di Impuesto of  Departamento di Adouana  kan deze  in beroep komen door indiening van een beroepschrift bij het GEA  Aruba. In de belastingwet en de douanewet wordt  geregeld tegen welke specifieke beslissingen beroep kan worden aangetekend en ook binnen welke termijn dit dient te gebeuren. In belastingzaken geldt in beginsel een termijn van twee maanden en in douanezaken in beginsel een termijn van een maand.
 
Het GEA  Aruba neemt de zaak in behandeling en doet vervolgens uitspraak. Tegen een uitspraak van het GEA  Aruba kunnen partijen hoger beroep instellen bij het Hof. Hoger beroep kan dus zowel door de belanghebbende  als door de bestuursorganen  worden ingesteld. De termijn voor het instellen van hoger beroep is twee maanden na de dag van de toezending van de uitspraak van het GEA  Aruba. De instelling van het hoger beroep geschiedt door indiening van een beroepschrift bij het Hof op het adres van het GEA Aruba.
 
Vereisten beroepschrift (beroep en hoger beroep)
Het beroepschrift dient te zijn gemotiveerd en uit het beroepschrift moet duidelijk het standpunt van de rechtzoekende kunnen worden afgeleid. Voorts moeten de volgende stukken worden overgelegd.
 
  • Een afschrift van de beschikking(en) (aanslagen, beschikkingen, besluiten) waartegen beroep wordt aangetekend.
  • Indien sprake is van een gemachtigde: een machtiging getekend door belanghebbende/appellant en de gemachtigde.
  • Een afschrift van de uitspraak van het Gerecht waartegen hogerberoep wordt aangetekend.
 
Griffierecht
 
De partij die (hoger) beroep in stelt zal een bijdrage in de kosten van de rechtsspraak moeten betalen, het zogenoemde griffierecht. Vanaf 1 januari 2015 gelden de volgende griffierechten:
 
 
Rechtzoekenden          Gerecht          Hof 
 
Natuurlijke personen      Afl. 25            Afl. 75 
 
Rechtspersonen             Afl. 150          Afl. 300 
 
 
Overgangsrecht
 
Alle zaken die momenteel aanhangig zijn bij de Raad van beroep voor belastingzaken zijn vanaf 1 januari 2015 automatisch overgegaan naar het GEA  Aruba. De invoering van het hoger beroep in belastingzaken heeft onmiddellijke  werking. Dat betekent  dat voor alle zaken waarover een beroep bij de  Raad nog loopt of kan worden ingesteld, het instellen van hoger beroep mogelijk wordt. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het GEA Aruba:
J.G. Emanstraat 51, Oranjestad
Tel: (297) 526 5432
Fax: (297) 582 1241
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.