Invoering tweede feitelijke rechtsinstantie in de belastingrechtspraak vervolg

Ontwikkelingen in de belastingrechtspraak 
 
Binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk  heeft Aruba als eerste wetgeving aangenomen die hoger beroep in belastingzaken mogelijk maakt.
Met deze wetgeving is het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (GEA Aruba) de beroepsinstantie geworden voor de Arubaanse belastingzaken en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof)  de hoger beroepsinstantie. De verwachting is dat de Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden op korte termijn ook wetgeving invoeren die hoger beroep mogelijk maakt. Met deze wetgeving worden de Gerechten van de respectievelijke eilanden de beroepsinstantie voor de eigen belastingzaken. Het Hof wordt voor alle eilanden de hoger beroepsinstantie. Beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland  is pas mogelijk wanneer ook Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden deze wetgeving hebben aangenomen. Zolang de huidige 
wetgeving  van kracht is blijft de Raad van Beroep voor belastingzaken voor Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden, de (enige) rechtsinstantie voor geschillen in belastingzaken. 
 
Front office en Back office belastingrechtspraak
De Gerechten van de eilanden fungeren als ontvangst-, contact-, en informatiepunt voor de ‘eigen’ zaken (‘front- office’) op het desbetreffende eiland. De backoffice van de belastingadministratie voor alle eilanden is in Aruba opgezet. De zittingsplaats van belastingzaken blijft ongewijzigd. 
Bijvoorbeeld: De zittingen van belastingzaken van Curaçao vinden plaats in Curaçao en die van Bonaire op Bonaire. 
 
Nieuwe werkwijze belastingrechtspraak 
De ontwikkelingen  zullen gaan bijdragen aan een efficiënter administratief proces van de belastingrechtspraak. Het streven is om het merendeel van de belastingzaken binnen een jaar na indiening van het beroepschrift  af te werken. Om dit te bewerkstelligen moeten  veel frequenter dan thans het geval is zittingen worden gehouden. Dit vergt een strakke monitoring door de belastingadministratie van de termijnen met betrekking tot bijvoorbeeld de motivering van beroepschriften en het indienen van verweerschriften door het bestuursorgaan (Departamento di Impuesto y Departamento di Aduana). 
 
De nieuwe werkwijze houdt ook in dat ‘complete’ beroepschriften moeten worden ingediend.  
 
Vereisten  beroepschrift 
Het beroepschrift dient te zijn gemotiveerd en uit het beroepschrift moet duidelijk het standpunt van de rechtzoekende kunnen worden afgeleid. Voorts moeten de volgende stukken worden overgelegd.
 
  • Een afschrift van de beschikking(en) (aanslagen, beschikkingen, besluiten) waartegen beroep wordt aangetekend.
  • Indien sprake is van een gemachtigde: een machtiging getekend door belanghebbende/appellant en de gemachtigde.
 
Elk beroepschrift moet voorzien zijn van een:
  • Plakzegel van Afl. 5,-
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Hof:
Curaçao
Wilhelminaplein 4 (Stadhuis), Willemstad, Curaçao
Tel: (5999) 463 4111
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.