Toezichthouder AFM zoekt 'overlopers' bij de grote accountantskantoren

NETHERLANDS - De Autoriteit Financiële Markten heeft bij de Big Four (EY, KPMG, Deloitte, PwC) aangeklopt met het verzoek om bij ieder kantoor twee, dus in totaal acht, ervaren accountants af te staan.
 
Die accountants zouden dan een paar jaar in dienst komen van de AFM en van daaruit de kwaliteit van de grote accountantskantoren gaan onderzoeken. 
 
De AFM houdt onder andere toezicht op de accountantssector.
 
Het verhaal over een eventuele transfer van accountants naar de AFM zingt al enige tijd rond in de markt, en wordt bevestigd door AFM-bestuurder Gerben Everts.
 
Hij plaatst het verzoek aan de grote kantoren in de context van de verbeterslag die in de sector moet worden doorgevoerd. Na een reeks affaires heeft de sector vorig jaar onder druk van de politiek een plan met 53 punten opgesteld om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole te verbeteren. Dat leidt niet alleen bij de accountantskantoren tot extra werkdruk, maar ook bij de AFM.
 
Den Haag heeft de AFM gevraagd dit jaar opnieuw de kwaliteit van de big four onder de loep te nemen.
 
Everts bevestigt dat de AFM een flinke uitdaging heeft en op zoek is naar extra mensen, vooral ervaren accountants. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de AFM toestemming gegeven om op zijn begroting ruimte te maken voor de extra taken.
 
Everts ziet een eventuele overstap van de big four-accountants ook als een investering in een betere relatie tussen de toezichthouder en de accountantskantoren. 'De accountants die de overstap maken, nemen straks bij terugkeer in de sector de kennis die zij hier hebben opgedaan mee. Zij kunnen met een publiek oog kijken naar het functioneren van hun eigen organisatie.'
 
De AFM mikt op accountants die de potentie hebben om partner of bestuurslid te worden van de accountantsorganisaties. Everts verwijst naar buitenlandse voorbeelden, zoals de Amerikaanse SEC, waar vaker personele wisselingen plaatsvinden tussen de toezichthouder en de organisaties die onder toezicht staan.
 
Bestuurders van de grote kantoren zijn tot nu toe niet erg enthousiast over het voorstel. De grote kantoren hebben zelf een flink tekort aan ervaren accountants om al het extra werk uit te voeren dat de hervormingsvoorstellen met zich meebrengen. 'Moet de AFM eigenlijk wel op onze deur kloppen?', zegt een van hen. 'Bij bedrijven en de overheid werken ook heel veel accountants. Daar heb je bovendien geen onafhankelijkheidsprobleem.' Verschillende bestuurders wijzen erop dat de accountants die overwegen de overstap te wagen, wel een terugkeergarantie willen hebben. Volgens hen zou dat moeilijk liggen bij de AFM in verband met de onafhankelijkheidsvereisten voor accountants die bij de toezichthouder in dienst treden.
 
Volgens Everts hoeft de onafhankelijkheid geen beletsel te vormen, zolang de accountant in AFM-dienst maar niet zijn oude werkgever hoeft te onderzoeken.
 
'We gaan niet contractueel uitsluiten dat zij terugkeren naar de sector. Al zal er natuurlijk een afkoelingsperiode moeten zijn.' Everts geeft toe dat de AFM niet zo goed beloont als de kantoren. 'Daarom doen we ook een moreel appel op de accountants om een tijd voor de publieke zaak te werken.'
 
Bestuurders van de grote kantoren stellen vast dat niet alleen de sector zelf maar ook de AFM veel hooi op haar vork heeft door de hervormingsoperatie. Zij verwijzen onder andere naar het recente bericht dat de AFM pas in 2016 begint met de zogenoemde geschiktheidtoets voor bestuurders en commissarissen. De AFM zelf wijst erop dat de wettelijk bevoegdheid voor de toets pas in 2016 rond is en dat zo'n belangrijk instrument als de geschiktheidtoets zorgvuldig voorbereid moet worden. 
 
Fd

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.