Toelichting op Nota van wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao

Gisteren is de nota van wijziging gepubliceerd met betrekking tot de Belastingregeling Nederland Curaçao. Hoewel de wijzigingen voornamelijk technische en tekstuele wijzigingen betreffen worden er ook een groot aantal vragen beantwoord van leden van de Staten en leden van de 2e kamer.
 
Er is in ieder geval één wijziging die wij in deze e-mail alvast onder uw aandacht willen brengen.
 
Artikel 10 van de BRNC introduceert een uitsluitende woonplaatsheffing (geen inhouding dividendbelasting) voor dividenden die vanuit Nederland aan de Curaçaose moedermaatschappij worden uitgekeerd indien aan de daarin gestelde voorwaarden wordt voldaan. Kort gezegd is het 0% tarief van toepassingen op:
-          Pensioenfondsen;
 
-          Overheids-NV’s;
 
-          Vennootschappen die tenminste 10% van de aandelen in de Nederlandse dochtermaatschappij bezitten en waarvan de aandelen in de Curaçaose moedermaatschappij voor 50% of meer worden gehouden door een inwoner van Nederland of Curaçao;
 
-          Vennootschappen die tenminste 10% van de aandelen in een Nederlandse dochtermaatschappij bezitten en als kwalificerende vennootschap onder  de Limitation of Benefits wordt aangemerkt.
 
 
Kwalificerende vennootschappen zijn:
-          Vennootschappen die voldoen aan de directe of indirecte beurstoets;
 
-          Vennootschappen die voldoen aan de hoofdkantoortoets;
 
-          Vennootschappen die tenminste 3 personeelsleden in dienst hebben die zich zelfstandig bezighouden met de werkzaamheden en zelfstandige beslissingsbevoegdheid hebben;
 
-          De moedermaatschappij een actieve vennootschap is waarvan de activiteiten in lijn liggen met die van de dochtermaatschappij;
 
-          Vennootschappen die kwalificeren voor de vangnet bepaling kunnen op verzoek in aanmerking komen voor het 0% tarief mits o.a. aan de main-purpose test wordt voldaan.
 
 
Overgangsregeling deelnemingsdividenden bestaande structuren
Zoals u wellicht weet is in de op 5 juni 2014 gepubliceerde tekst van de BRNC een overgangsregeling opgenomen voor dividenduitkeringen uit bestaande structuren die niet voldoen aan het nieuwe dividendartikel van de BRNC. Op grond van deze overgangsregeling wordt t/m 31 december 2019 het huidige tarief van 8.3% verlaagd tot 5% mits deze bestaande structuren thans kwalificeren voor het huidige artikel 11, lid 3, BRK. Dit betekent dus dat deze vennootschappen ten minste 25% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal in de Nederlandse vennootschap moeten bezitten.  
 
Aanpassing overgangsregeling deelnemingsdividenden bestaande structuren
In de nota van wijziging is deze overgangsregeling aangepast. Aan deze overgangsregeling is toegevoegd dat de overgangsregeling alleen geldt voor structuren die op het tijdstip van indiening van de Koninklijke Boodschap al bestonden. Dit betekent dus dat de overgangsregeling voor dividenden alleen van toepassing is op structuren die op 5 juni 2014 al bestonden. Deze structuren kunnen, als ze niet voldoen aan de eisen van het nieuwe dividendartikel van de BRNC, t/m 31-12-2019 in aanmerking komen voor een verlaagd dividendbelasting tarief van 5%, mits ze voldoen aan de eisen van het huidige artikel 11, lid 3, BRK.
 
Geen toepassing overgangsregeling deelnemingsdividenden bestaande structuren
Dit betekent ook dat alle structuren die na 5 juni 2014 zijn opgezet en wel nu wel in aanmerking komen voor dividendbelastingpercentage van 8.3% maar straks niet voldoen aan de eisen van het nieuwe dividendartikel in de BRNC, geen beroep kunnen doen op de overgangsregeling waardoor de dividenden zijn onderworpen aan een dividendbelasting van 15%.
 
Binnenkort zal in een uitgebreider memorandum nader worden ingegaan op de Nota van wijziging en de vragen en antwoorden van de leden van de 2e kamer en de statenleden.
 
 
 
 
By Emile G. Steevensz
 
 
T. +599 9 736 05 06
F. +599 9 736 05 02
M. +599 9 522 29 42
E.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
disclaimer
This Publication contains general information only, and Steevensz|Beckers Belastingadviseurs, its member firms or related parties (collectively referred to as Steevensz|Beckers) are not, by means of this publication, rendering professional advice or services. Although we endeavor to provide accurate and timely information there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business you should consult a qualified professional advisor. No entity of Steevensz|Beckers shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.
 
 
 
Related article:
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.