Plan vervanging tax holiday

WILLEMSTAD – De regering heeft onlangs aan de verschillende adviesorganen een ontwerplandsverordening ingediend waarin de zogenoemde ‘tax holiday’ oftewel ‘de faciliteitenwetgeving’ vervangen wordt door de Landsverordening faciliteit invoerrechten.
 
In het nieuwe voorstel worden enkele bestaande landsverordeningen samengevoegd en komen sommige landsverordeningen te vervallen. Een van de doelen is om het belastingstelsel te vereenvoudigen.
 
De nieuwe wetgeving geeft alleen vrijstelling op invoerrechten en onroerend zaakbelasting, maar niet meer op winstbelasting en inkomstenbelasting op winstuitkeringen. Bovendien zijn de belastingfaciliteiten alleen bestemd voor activiteiten die verband houden met hotel, industrie en grondontwikkeling. Andersoortige activiteiten zoals ‘transnational education’ en de creatieve industrie vallen hier buiten. Overigens komt renovatie van hotels niet meer in aanmerking voor belastingvrijstelling want de Landsverordening renovatie hotels komt te vervallen. In de laatste nieuwsbrief van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) worden deze nieuwe plannen van de regering uit de doeken gedaan.
 
De VBC stelt: ,,Het elimineren van onderdelen van de tax holiday-wetgeving komt neer op het kind met het badwater weggooien.”
 
De vereniging kan niet begrijpen dat de vrijstelling op winstbelasting en inkomstenbelasting op winstuitkeringen uit de wetgeving zijn gehaald op grond van het argument van de regering in 2015 al een verlaging heeft ingevoerd voor de winst- en inkomstenbelasting. Deze verlaging is volgens de VBC echt niet zo substantieel dat daar een versobering tegenover kan staan. Daarnaast kan de VBC het belastingbeleid niet rijmen met de regeringsspeerpunten binnen de Curaçao Investment and Export Promotion Foundation (Cinex) die vooral de economie wil stimuleren waar het gaat om ‘transnational education’ en de creatieve industrie.
 
,,Hoe denkt de regering investeerders aan te trekken voor het ontwikkelen van deze activiteiten?”, zo vraagt de vereniging zich af, temeer ook omdat Curaçao zich binnen de regio op deze manier uit de markt prijst.
 
Antilliaans Dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.