VBC: Belastingherziening aanhouden

WILLEMSTAD — Het is wellicht aan te bevelen dat de regering haar voorstellen met betrekking tot de belastingherziening even aanhoudt en de Task Force Belastingplan Curaçao de ruimte geeft om zo snel mogelijk haar opdracht uit te voeren.
 
Dat meldt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in haar laatste nieuwsbrief.
 
Hoewel de Task Force al in april aan de minister van Financiën had moeten rapporteren, is zij nog niet geraadpleegd, zegt VBC. De vereniging hoopt op een belastingstelsel dat simpel, consistent, rechtvaardig en internationaal concurrerend is waar eenieder zijn/haar steentje aan bijdraagt. In het bijzonder zal het huidige omzetbelastingstelsel (OB) tegen het licht gehouden moeten worden.
 
Volgens de VBC is het stelsel vanwege cumulatie allesbehalve economisch neutraal. De vele vrijstellingen en tarieven maken het systeem onnodig ingewikkeld en complex waardoor effectieve controle wordt bemoeilijkt. Het huidige OB-stelsel nodigt volgens de VBC daarom uit tot ontwijking.
 
De VBC pleit ervoor om in de belastingwetgeving één sectie te creëren waar alle faciliteiten in worden ondergebracht. Eenieder kan dan in een oogopslag kennisnemen welke belastingincentives geboden worden. Het stelsel om faciliteiten in de afzonderlijke wetten op te nemen is niet bevorderlijk voor de overzichtelijkheid, maar vergroot eerder de gecompliceerdheid.
 
Fiscaal Plan
Het fiscaal plan 2015/2016 is per 1 januari 2015 ingevoerd. Op 25 maart 2015 is per landsbesluit de Task Force Belastingplan Curaçao ingesteld om de minister van Financiën te adviseren over het vernieuwen van het belastingstelsel voor Curaçao.
 
Hierbij zijn voorstellen gedaan, zoals het versoberen van de zogenaamde Tax-Holiday wetgeving; het wijzigen van de landsverordening omzetbelasting waarbij vrijstelling van OB wordt verstrekt aan gekwalificeerde (muziek) evenementen en aanpassing van de landsverordening tarief invoerrechten. Hierbij wordt vrijstelling van invoerrechten verleend aan voorwerpen ten behoeve van onderwijs, sport, armoedebestrijding en zorg.
 
Met deze maatregelen wil de overheid de economie en de werkgelegenheid stimuleren en het investerings- en vestigingsklimaat verbeteren, naast de versimpeling van het belastingstelsel. Maar de VBC vraagt zich af of dit met deze maatregelen ook gaat lukken.
 
Evenwichtige afweging
De meest recente voorstellen behelzen enerzijds elimineren van belastingfaciliteiten en anderzijds uitbreiden van incentives, het ‘give and take’-principe. Maar in de optiek van de VBC kan niet gesproken worden van een evenwichtige afweging. Zowel de lokale als de internationale praktijk wijst uit dat voor het aantrekken van investeerders en stimuleren van investeringen, een adequaat en duurzaam belasting-faciliteitenbeleid onontbeerlijk is. Deze jongste aanpak van de regering heeft echter alle kenmerken van een inconsistent en verwarrend fiscaal beleid, zo meent de vereniging.
 
Evenementen stimuleren
Met betrekking tot het voorstel om grote evenementen te stimuleren rijst de vraag of de reikwijdte van dit ontwerp niet beperkt wordt tot alleen grote muziekfestivals. Er zijn echter ook grote (internationale) evenementen denkbaar die hier georganiseerd zouden kunnen worden en die de economie en werkgelegenheid ten goede zullen komen. De VBC denkt dan aan sportevenementen, wetenschappelijke en culturele activiteiten. Volgens de vereniging zou het een goede zaak zijn om dergelijke evenementen ook fiscaal te faciliteren.
 
Ten aanzien van het voorstel vrijstelling van invoerrechten werpt VBC de vraag op waarom alleen gebruikte goederen worden gefaciliteerd. Waarom komen nieuwe goederen hiervoor niet in aanmerking? Onduidelijk is of computers en andere digitale lesmaterialen ook kwalificeren voor deze vrijstelling.
 
 
 
About the VBC:
 
 
The Curaçao Trade and Industry Association (VBC - Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) is the representative body of the Curaçao business community. .The VBC was established by employers on 24 July 1944.The goal of VBC is to protect the interests of its members allowing them to fulfill their role in the community in the best possible way.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.