Cft adviseert verdere verhoging Health Tax Aruba naar 2,5 procent

ORANJESTAD - Het College financieel toezicht (Cft) adviseert de geplande verhoging van de Health Tax (BAZV) met 1 procent dit jaar, verder te verhogen naar 1,5 procent. Hiermee zou de BAZV in totaal op 2,5 procent uitkomen.
 
Dat is volgens het College nodig om te voorkomen dat het begrotingstekort dit jaar boven de 3,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitkomt.
 
Dat schrijft het Cft in een brief aan de minister van Financiën, Angel Bermudez, gedateerd op 4 juni. De brief werd gisteren pas openbaar. Het College geeft in de brief reactie op de vastgestelde begroting 2015, de uitvoeringsrapportage van het eerste kwartaal, de voortgangsrapportage 2014-2018 en het leningverzoek van Aruba.
 
Verdere verhoging
 
De regering wilde, om dit jaar op het afgesproken begrotingstekort uit te komen, per 1 juli de BAZV met 1 procent verhogen. “Met nog maar een kleine maand te gaan is het onwaarschijnlijk dat een verhoging per 1 juli aanstaande haalbaar is”, schrijft het Cft. Om besparingsverlies te vermijden adviseert het Cft daarom een verhoging van 1,5 procent in plaats van 1 procent. Bovendien zou de regering er goed aan doen om verdere verhoging, dus bovenop deze 1,5 procent, ‘alvast politiek en juridisch’ in voorbereiding te nemen. “De realisatiecijfers tot nu toe rechtvaardigen een dergelijke voorzorgmaatregel.”
 
Begroting 2016
 
De Landsbegroting 2016 moet, conform de Staatsregeling, binnen drie maanden (uiterlijk 1 september) aangeboden worden aan de Staten. Rekening houdende met de periode die de Raad van Advies nodig heeft om de begroting te beoordelen, zijn er hooguit twee maanden om de ontwerpbegroting 2016 op te stellen. Het Cft adviseert daarom om ‘met grote voortvarendheid’ van start te gaan met de begrotingsvoorbereiding. “...eens te meer daar de voorziene verdere verlaging tot een begrotingstekort van maximaal 2 procent in 2016, een uitdaging is...” Om vertraging te voorkomen stelt het Cft dat het beter is om nog geen tweejarige begroting op te stellen. Hiervoor moet namelijk wetgeving aangepast worden en dat ziet het College niet gebeuren voor 1 september.
 
Lening
 
De Rijksministerraad ging onlangs akkoord gegaan met een verzoek van de Arubaanse regering om een lening af te sluiten voor uitgaven in 2015. Het Cft heeft in deze positief geadviseerd, maar plaatst wel een kanttekening. Op 28 mei heeft de Arubaanse regering namelijk, ondanks gemaakte afspraken, een binnenlandse lening (ter waarde van 55 miljoen florin) afgesloten zonder het advies op de vastgestelde begroting af te wachten. Dit ‘betreurt’ het College, zo laat zij weten. De buitenlandse lening (ter waarde van 242 miljoen florin) waar goedkeuring voor is gegeven, wordt gebruikt voor aflossingen van reeds aangegane verplichtingen en rentekosten.
 
Bron: Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.