Jardim kan niet voldoen aan Statenmotie voor reparatie OZB

WILLEMSTAD – De minister van Financiën kan niet voldoen aan de motie die op 19 november 2014 in de Staten is aangenomen over het doorvoeren van reparaties in de Landsverordening onroerendezaakbelasting (OZB).
 
Het doel van de motie was om onder andere te voorkomen dat mensen die in hun eigen huis wonen OZB te laten betalen.
 
,,Er kan thans nog niet op een verantwoorde wijze invulling worden gegeven aan de motie en het verzoek om eigenhuisbezitters te ontheffen van de OZB. Indien de motie van de Staten, zoals geformuleerd, op dit moment wordt uitgevoerd, zou dit betekenen dat er een behoorlijk tekort ontstaat in de begroting, waar qua dekking niet in is voorzien en ook niet kan worden voorzien binnen een verantwoorde termijn. Derhalve zou de begroting 2015 en de volgende jaren niet sluitend zijn met alle gevolgen van dien”, zo legt Jardim uit.
 
De OZB is in de plaats gekomen van de grondbelasting, waarbij het belangrijkste verschil de introductie van een progressief tarief is. Dit laatste is in het bijzonder ingegeven om de publieke financiën te verbeteren. Over dit aspect is volgens de minister uitgebreid gedebatteerd bij de totstandkoming van de begroting 2013.
 
De minister legt nader uit dat er naar de mogelijkheden is gekeken om eigenhuisbezitters buiten de heffing te houden.
 
,,De financiële gevolgen van een dergelijke ontheffing zouden evenwel een zeer grote impact hebben op de totale opbrengst van de OZB. Er is vooralsnog evenwel nagenoeg geen ruimte om de OZB als zodanig aan te passen. Voorts zou een dergelijke aanpassing, gezien de ruime bewoordingen, zijn doel volledig voorbij schieten aangezien dit alsdan slechts voor eigenwoningbezitters zou gelden en niet voor personen die een huis huren”,
 
aldus Jardim. Het idee om de mogelijk gederfde inkomsten aan te vullen met extra belasting op luxe jachten, veegt Jardim van tafel. Want op luxegoederen is al een extra belastingheffing ingevoerd.
 
Bron: Antilliaans Dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.