Eind september meer bekend over belastinghervormingen Aruba

ORANJESTAD — Financiën-minister Angel Bermudez verwacht eind september meer te kunnen vertellen over de aangekondigde belastingherzieningen.
 
De minister mikt erop om per 1 januari 2016 de eerste fase van aanpassingen te kunnen implementeren. De tweede fase moet in 2017 ingaan.
 
De huidige belastingwetgeving van Aruba is sterk verouderd. Sommige wetten dateren van 1908. Deze wetten zijn geschreven in de stijl, het taalgebruik en de tijdsgeest van ruim 100 jaar geleden en passen niet meer bij de realiteit van de huidige samenleving, aldus Bermudez. Het belastingsysteem moest daarom grondig aangepakt worden. Eén van de regelingen die gemakkelijker en vooral simpeler moet, is de berekeningen in het tarievensysteem. Volgens Bermudez is de voortgang van de hervormingen nu zo ver dat er binnenkort meer over de inhoud bekendgemaakt kan worden. De belastingdienst werkt aan de belastinghervormingen in een commissie samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek en Economische Zaken. Voorzitter van de commissie is Willem Vermeend, hoogleraar Europees fiscaal recht en fiscale economie aan de Universiteit Maastricht. Vermeend komt binnenkort naar Aruba om het proces van de belastingherziening af te ronden. Daarna gaat de wetgeving naar de Raad van Advies en doorloopt het standaard wetgevingstraject.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.