Belastingdienst BES alert op aangifte ABB en loonbelasting

KRALENDIJK — De Belastingdienst Caribisch Nederland stelt een onderzoek in naar ondernemers op Bonaire, Saba en St. Eustatius die stelselmatig geen aangifte ABB of loonbelasting indienen.
 
De Belastingdienst gaat de belastingplichtigen benaderen en geeft hen de kans hun aangiftes alsnog in te dienen. Daarna worden mogelijk maatregelen genomen die tot strafrechtelijke vervolging kunnen leiden.
 
De algemene bestedingsbelasting (ABB) en loonbelasting (LB) zijn belastingen waarmee burgers periodiek in aanraking komen. De aangiften ABB en LB moeten ieder kwartaal voor de 15e ingediend en afgedragen worden bij de Belastingdienst. Loonbelasting wordt door werkgevers ingehouden op het loon van de werknemer en dient ook afgedragen te worden. De ABB is een belasting die in rekening wordt gebracht aan de consument en die door de onderneming moet worden afgedragen.
 
Het overgrote deel van de ondernemers voldoet aan zijn verplichtingen. Een kleine groep echter niet. Dit betekent dat gemeenschapsgeld niet op de juiste bestemming terecht komt. Met als gevolg dat er minder geld beschikbaar is voor onder andere onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg.
 
De komende periode zullen de medewerkers van de Belastingdienst contact opnemen met de ondernemers en/of hun accountants. Dit zal gebeuren middels telefonisch contact, brieven en bezoeken die afgelegd gaan worden. Ondernemers worden attent gemaakt op hun aangifte- en betalingsplicht en krijgen de kans hier alsnog aan te voldoen en zo te voorkomen dat er andere maatregelen worden genomen, die, in het ergste geval, tot strafrechtelijke vervolging kunnen leiden. Meer informatie: www.belastingdienst-cn.nl.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.