Nieuwe Belastingregeling Nederland – Curaçao aangenomen door Tweede Kamer

De Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) wordt in de verhouding tussen Nederland en Curaçao vervangen door een nieuwe belastingregeling. Het goedkeuringswetsvoorstel bij de regeling is op vandaag door de Tweede Kamer aangenomen.
 
Tweede Kamer, 10 september 2015, nr. 33955  
 
De Belastingregeling Nederland Curaçao zal voor het eerst met ingang van 1 januari 2016 van toepassing kunnen worden.  
 
Het vertrekpunt voor de nieuwe regeling is het OESO-modelverdrag. Een belangrijk onderwerp is de uitwisseling van informatie. De regeling bevat bepalingen ter vermijding van dubbele belasting en tegen het ontgaan van belasting.
 
De regeling omvat onder meer afspraken over de uitwisseling van belastinggegevens en de verdeling van belastingen tussen de twee landen. “Verwacht wordt dat de regeling ook een positieve bijdrage zal leveren aan het vestigingsklimaat van Curaçao voor bedrijven, die actief zijn op de Latijns-Amerikaanse markt”, meldt de Nederlandse regering in een toelichting.
 
De onderhandelingen over de belastingregeling begonnen kort na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, waarna er in 2013 overeenstemming werd bereikt over de inhoud en de afspraken werden voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Staten van Curaçao. Omdat er al uitgebreid inhoudelijk is gedebatteerd over de regeling werd die vandaag goedgekeurd als hamerstuk, zonder aanvullende opmerkingen van Tweede Kamerleden.
 
De bepalingen gelden met ingang van 1 januari 2016, op voorwaarde dat ook de Eerste Kamer akkoord gaat.
 
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.