Regering werkt aan verhoging tax compliance

WILLEMSTAD — In de komende periode wordt bijzondere aandacht besteed aan het verhogen van de tax compliance (belasting naleving). In 2015 is op dit terrein nieuw leven ingeblazen met het Projectplan Optimalisatie Belastingorganisatie.
 
Dat stelt de regering in de ontwerpbegroting 2016 die vorige week naar de Staten is gestuurd.
 
Een onderdeel hiervan is het actieprogramma ‘Verhogen Compliance’. In het kader van dit project wordt aandacht besteed aan korte- en langetermijnacties om de compliance te verbeteren. De focus voor 2015 zal enerzijds liggen op het verhogen van de belasting- en premieopbrengsten door het wegwerken van achterstanden en de actieve invordering van vooral de hogere openstaande belastingschulden, maar ook op het ‘schonen’ van de administratie van de Belastingdienst.
 
Voor de korte termijn gaat het om onder meer dus om bestandsopschoning. Hieronder wordt verstaan dat alleen vorderingen in de administratie van de Belastingdienst voorkomen waarbij een redelijke kans op inning bestaat. Indien mogelijk zal door kleine procesmatige aanpassingen nieuwe vervuiling van bestanden worden voorkomen. Grotere aanpassingen worden in een separaat project behandeld. Door de bestandsopschoning wordt zo veel mogelijk voorkomen dat bezwaarschriften worden ingediend. Dit heeft tot gevolg dat geen nieuwe achterstanden ontstaan. Omdat de aandacht is verlegd van direct proberen te innen naar het zorgen dat de juiste aanslagen worden verstuurd, begon het project pas vanaf afgelopen juli financieel vruchten af te werpen. Anderzijds worden naast de kortetermijnacties ook voor de middellange en lange termijn acties ingezet om de compliance structureel te verbeteren. Het gaat om belastingherziening, optimalisatie van de belastingorganisatie, het beschrijven en verbeteren van de belastingketen en een nieuw geïntegreerd ICT-systeem dat elektronische aangifte mogelijk maakt en waardoor minder fouten zullen worden gemaakt bij de verwerking van de aangiftes en betalingen.
 
Indien alles volgens plan verloopt, zal de Belastingdienst per eind 2017 over een volledig nieuw en modern ICT-systeem kunnen beschikken. “Niettemin zullen de diverse modules gefaseerd worden geïmplementeerd waardoor de eerste onderdelen van het nieuwe systeem reeds medio 2016 in gebruik kunnen worden genomen. Verbeterde tax compliance is voorwaardenscheppend om de belastingtarieven in de inkomsten- en winstbelastingsfeer en in de sfeer van de sociale premies te verlagen. Hiermee wordt de collectieve lastendruk verminderd en wordt tevens het investeringsklimaat op een sociaal verantwoorde wijze verbeterd”, aldus de regering

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.