Goedkeuringswetsvoorstel FATCA-verdrag Curaçao ingediend

THE NETHERLANDS - Bij de Staten-Generaal is het goedkeuringswetsvoorstel ingediend van het tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika gesloten verdrag tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (hierna: Cur IGA).
 
Staten-Generaal 2015/16, 34280 (R2058), nr A/1 en 2  
 
Het verdrag is gepubliceerd in Trb. 2015, 11 en 144.
 
De goedkeuring wordt voor Curaçao gevraagd. Het is de bedoeling dat de eerste automatische informatie-uitwisseling op grond van de Cur IGA zal plaatsvinden in 2015 en betrekking zal hebben op de gegevens over 2014. De in de Cur IGA overeengekomen informatie-uitwisseling zal plaatsvinden op basis van artikel 4 van het verdrag tussen de Nederlandse Antillen en de VS (TIEA van 2002).
 
De Cur IGA betreft een intergouvernementele overeenkomst dat de informatieverstrekking van financiële gegevens en de uitwisseling ervan tussen Curaçao en de VS mogelijk en verplicht maakt. Financiële instellingen hoeven dan niet zelf een overeenkomst met de Amerikaanse belastingdienst (IRS) te sluiten, maar leveren de financiële rekeninggegevens rechtstreeks aan de eigen overheid. Deze zal op wederkerige basis via automatische informatie-uitwisseling deze gegevens met de VS uitwisselen.
 
FATCA staat voor de Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is een Amerikaanse wet die financiële instellingen wereldwijd verplicht te rapporteren aan de IRS over rekeningen die worden aangehouden door Amerikaanse belastingplichtigen buiten de VS. 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.