Uitwisselingsverdrag Curaçao met Argentinië naar Staten-Generaal

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft het verdrag tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Argentinië inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voorgelegd.
 
 
Het verdrag is opgenomen in Tractatenblad 2014, 125. Het OESO-modelverdrag uit 2002 dient als basis voor dit nieuwe verdrag. Inmiddels staat Curaçao op de 'witte lijst' van de OESO. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kon uiterlijk op 17 oktober 2015 te kennen worden gegeven.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.