Herziening wetgeving winstbelasting morgen in Staten Aruba

ORANJESTAD — Wetgeving voor aanpassing van de winstbelasting staat morgen gepland om in de Staten behandeld te worden. Als de wet wordt aangenomen, moeten bedrijven voortaan bij opgave van hun winstbelasting al direct deze belasting betalen, het zogeheten Voldoening op Aangifte Systeem (VAS).
 
Bovendien wordt het percentage aan winstbelasting voor bepaalde bedrijfsactiviteiten teruggebracht tot 10 procent.
 
De belangrijkste reden voor invoering van VAS is de chronische achterstand bij de Belastingdienst voor het opleggen van definitieve aanslagen. Bovendien gaan veel bedrijven ook nog eens in beroep tegen deze aanslag. De Belastingdienst loopt bovendien miljoenen winstbelasting mis doordat sommige bedrijven niet op Aruba gevestigd zijn of ondertussen failliet zijn. In het nieuwe systeem worden al deze problemen ondervangen. Een bedrijf moet de winst over het vorige boekjaar uiterlijk op 31 mei van het daaropvolgende boekjaar opgeven. De winstbelasting is dan ook direct verschuldigd. Bedrijven kunnen maximaal zes maanden uitstel vragen voor het doen van aangifte. Ook bij uitstel moeten bedrijven op 31 mei alvast winstbelasting betalen. Het bedrag daarvan is gelijk aan de meest recente definitieve aanslag. Verrekening van de voorlopige aangifte en de definitieve aanslag vindt plaats binnen zes maanden na het doen van de definitieve aanslag. Hiertegen kan uiteraard in beroep worden gegaan.
 
Voorwaarden
 
De aanpassing van het percentage winstbelasting naar 10 procent geldt slechts voor bepaalde sectoren en alleen voor bedrijven die aan de voorwaarden voldoen. Hotels komen bijvoorbeeld in aanmerking voor 10 procent winstbelasting bij een ‘opbrengst per beschikbare kamer’ (RevPar) van 185 dollar. Hotels met minder opbrengst per kamer moeten meer winstbelasting betalen. Daarnaast moet het bedrijf in het bezit zijn van een Earth Check certificaat. Hiermee toont het bedrijf aan zuinig om te springen met water en energie. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de RevPar moeten hotels ook een bepaald minimumbedrag investeren om in aanmerking te komen voor lagere tarieven. Een derde van de investeringen moet gedaan worden in ‘groene projecten’ die ten goede komen aan het Arubaanse milieu. De rest van de investeringen moet gebruikt worden voor personeelsopleidingen en aanschaf van producten die in Aruba gemaakt worden.
 
Tegenstand
 
Oppositiepartij MEP wil niet dat de betreffende wet morgen behandeld wordt. Zij stelt dat het bedrijfsleven en fiscalisten specifiek, niet of onvoldoende zijn geraadpleegd en geïnformeerd over de aanstaande wet. “Het gaat om een aanpassing van de wet met serieuze gevolgen voor ondernemingen en de privésector in het algemeen.” Financiën-minister Angel Bermudez zegt echter dat de herziening van de winstbelasting voortvloeit uit afspraken, vastgelegd in protocollen naar aanleiding van sociale dialogen met betrokken partijen. “Het lijkt me eerder een poging om VAS uit te stellen, zodat we minder in de kas krijgen”, zegt de minister.
 
De invoering van VAS maakt onderdeel uit van hervormingen van het belastingsysteem. Doel hiervan is snellere en betere inning, het stimuleren van (groene en milieubewuste) economie en de derde economische pijler (financiële dienstverlening), het moderniseren en vereenvoudigen van belastingwetgeving en het inlopen van achterstanden op betaling van belasting.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.