Voor 67 miljoen gulden meer beslag gelegd Curacao

WILLEMSTAD — Vergeleken met de maand augustus heeft de Ontvanger in september voor een aanzienlijk bedrag beslag gelegd, ruim 67 miljoen gulden meer.
 
Dat blijkt uit het Financieel Managementrapport van september. Tevens hebben in september voor het eerst sinds lange tijd weer openbare verkopen plaatsgevonden.
 
Doel van het weer oppakken van de openbare verkopen is naast het genereren van inkomsten, het geven van een duidelijk signaal naar de belastingschuldigen, dat als niet tijdig contact wordt gezocht met de Ontvanger om tot een oplossing te komen voor de belastingschulden, een openbare verkoop het gevolg kan zijn.
 
Volgens minister van Financiën José Jardim verloopt de bestandsopschoning conform plan. Over de periode maart tot en met september 2015 is voor een totaal bedrag van 40 miljoen gulden aan belastingmiddelen ontvangen. Hiervan is ongeveer 19 miljoen gulden winstbelasting, circa 10 miljoen gulden loonbelasting, 3,5 miljoen gulden omzetbelasting, ongeveer 2,4 miljoen gulden inkomstenbelasting en 1,6 miljoen premies basisverzekering. De rest zijn overige belastingen en premies.
 
Ook voor wat betreft de bezwaarschriften worden inspanningen geleverd. Vooral van de Top 500-debiteuren worden de bezwaarschriften met voorrang behandeld om het invorderingsproces zo min mogelijk te vertragen. In september is voor een bedrag van 1,6 miljoen gulden ontvangen. Cumulatief is over de periode maart tot en met september 2015 voor een totaalbedrag van 26,3 miljoen gulden ontvangen.
 
 
Invorderingsrente
 
Met ingang van 1 januari 2016 zal de invorderingsrente in rekening worden toegepast op de per 1 januari 2016 openstaande belastingaanslagen. Hierbij zal de wettelijke rente (momenteel 3 procent) worden gehanteerd. Er zal binnenkort een publiciteitscampagne worden gelanceerd om belastingschuldigen te bewegen om de openstaande aanslagen nog voor 1 januari 2016 te voldoen om hiermee de invorderingsrente te voorkomen. Het doel is om verjaring van ten minste 75 procent van deze aanslagen in te dammen. Het bestand wordt opgeschoond voor de verjaarde aanslagen en het interne proces wordt geoptimaliseerd om nieuwe verjaringen te voorkomen.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.