Actualisatie Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen

THE NETHERLANDS - De Staatssecretaris van Financiën heeft de Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen, uitgezonderd het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika, en de Belastingregeling Nederland Curaçao vastgesteld.
 
De Staatssecretaris van Financiën heeft de Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen, uitgezonderd het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika, en de Belastingregeling Nederland Curaçao vastgesteld.
 
Het betreft de actualisatie van de regeling van 13 januari 2015, nr. DGB2015/70M, V-N 2015/10.9. In deze actualisatie is de Belastingregeling Nederland Curaçao toegevoegd. Voor de Belastingregeling Nederland Curaçao is onder meer bepaald dat de beoordeling van de verzoeken om toepassing van de inhoudingsvrijstelling bij deelnemingsdividenden bij het APA/ATR-team van Belastingdienst/Grote Ondernemingen zal plaatsvinden.
 
Dit heeft met name betrekking op de voordelen genoemd in art. 10 lid 3 onderdeel a, lid 5 en lid 8 van de Belastingregeling Nederland Curaçao. Daarnaast is er een nieuw art. 7 toegevoegd dat betrekking heeft op de tijdelijke regeling voor deelnemingsdividenden in de Belastingregeling Nederland Curaçao.
 
De regeling treedt in werking op 4 december 2015 maar vindt toepassing met betrekking tot dividenden die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 2016.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.