Eerste fiscale zitting gerecht Aruba 1 november

ORANJESTAD — Bij het Gerecht in Eerste Aanleg dient op 1 november een fiscale zitting. Ondernemers die met opzet hun aangifte inkomstenbelasting 2012 en 2013 niet hebben ingeleverd, kunnen via het Openbaar Ministerie een dagvaarding verwachten om voor de rechter te verschijnen.
 
Het gaat om een groep van zo’n 140 ondernemers.
 
Het Fiscale Inlichtingen en Opsporingsteam (Fiot) van de Belastingdienst is begonnen met het brengen van huisbezoeken aan personen die het aangifteformulier van de inkomstenbelasting en de sociale verzekeringspremie van 2012 en 2013 wel hebben gekregen, maar de aangifte niet hebben ingediend. Fiot is sinds april al bezig met deze bezoeken, maar de Belastingdienst maakt het nu pas bekend.
 
Het gaat om een groep van 140 ondernemers waar het Fiot zich op richt. De Belastingdienst heeft 108 van de 140 personen intussen een aanmaning gestuurd en een duplicaat van het declaratieformulier, zodat ze op die manier de mogelijkheid kregen om hun aangifte alsnog in te dienen. Maar niet iedereen reageerde en voldeed daarmee niet aan de fiscale verplichting om aangifte te doen. De Belastingdienst laat weten dat van de personen die bezoek kregen van het Fiot, ‘slechts 35’ meewerkten en alsnog de formulieren inleverden.
 
De groep ondernemers die in april bezoek heeft gekregen en nu nog steeds niet aan zijn of haar verplichting heeft voldaan, kan in de loop van het jaar een proces-verbaal van Fiot verwachten. De Belastingdienst legt uit dat deze mensen bewust geen aangifte hebben gedaan. Na het proces-verbaal volgt een dagvaarding van het Openbaar Ministerie. Het OM beschouwt deze ondernemers vanaf dat moment als verdachte en zal hun zaak voor de rechter brengen tijdens een fiscale zitting. Deze zitting is gepland op dinsdag 1 november en de Belastingdienst verwacht dat 35 personen een dagvaarding voor deze zitting zullen krijgen. De griffier van de rechtbank in Eerste Aanleg heeft ruimte voor deze zitting gereserveerd.
 
Het bewust niet indienen van een belastingaangifte is strafbaar. De Belastingdienst laat weten dat op dit strafbare feit een gevangenisstraf staat van maximaal 4 jaar of een boete in categorie 5 (maximaal 100.000 florin). Het is aan de rechter om de strafmaat te bepalen. Wie een straf krijgt opgelegd, krijgt een aantekening op zijn strafblad. De Belastingdienst gaat ervan uit dat ondernemers het niet zo ver laten komen. Daarom doet de Belastingdienst een beroep op ondernemers in het bijzonder en haar cliënten in het algemeen om een belastingaangifte altijd in te leveren.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.