Regering Suriname gaat over tot uitvoering belasting verlichtende maatregelen

PARAMARIBO - De regering voert een groot deel van de aangekondigde belasting verlichtende maatregelen uit. Dit is vastgelegd in twee Staatsbesluiten gedateerd 7 september, zo bericht de Ware Tijd.
 
Voor hen die inkomstenbelasting betalen is de heffingskorting opgetrokken van Srd 600 naar Srd 1.500. De inwerkingtreding loopt terug tot 1 mei 2016, waardoor deze groep aan het eind van de maand Srd 375 uitgekeerd zou moeten krijgen.
 
De wet loonbelasting is aangepast in die zin dat het vrijgestelde bedrag van Kinderbijslag wordt verhoogd van Srd 35 naar Srd 50 per kind per maand, met een maximum van vier kinderen. Het onbelaste deel van de gratificaties en vakantieuitkeringen wordt getild van Srd 3.000 naar Srd 4.000. Opvallend in de Staatsbesluiten is, dat de heffingskorting slechts praat over betalers van inkomstenbelasting. Over afdragers van loonbelasting, wordt niet gesproken, terwijl deze maatregel al wordt toegepast bij ambtenaren.
 
De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) heeft diverse malen geklaagd over de ongelijkheid tussen de werkende klasse. Overigens is met de Bond van Leraren een overeenkomst gesloten waarin is opgenomen, dat voor leraren deze heffingskorting terugwerkt tot 15 februari van dit jaar. Daarin staat ook, dat de afspraak met RaVakSur over dezelfde heffingskorting terugwerkt, tot 1 maart.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.