Uitspraak Gerecht in eerste aanleg van Curaçao in belastingzaak

ECLI:NL:OGEAC:2016:80
Het Gerecht acht het in strijd met de goede procesorde om minder dan één dag voor de comparitie een verzoek te doen tot uitstel met als reden dat het contact tussen gemachtigde en belanghebbende wat verwaterd was.
 
Naar het oordeel van het Gerecht is het uitstel terecht geweigerd. Ingevolge artikel 5, lid 2 van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken moet het beroepschrift met redenen zijn omkleed.
 
Belanghebbende heeft het beroep niet gemotiveerd, ook niet nadat hij tweemaal op het verzuim is gewezen. In dat geval is het beroep kennelijk niet ontvankelijk. Het Gerecht komt niet toe aan een inhoudelijke behandeling.
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.