Zak- en kleedgeld voor AOV-gerechtigde in zorginstelling gaat omhoog

BES ISLANDS - Een  wetswijziging per 1 januari 2017 maakt zak- en kleedgeld mogelijk voor mensen die een AOV-  of AWW uitkering ontvangen en in zorginstelling verblijven.
 
Voortaan gaat niet meer de hele AOV- of AWW uitkering naar de zorginstelling, maar krijgen de mensen zelf, of hun wettelijke vertegenwoordigers, rechtstreeks een deel van de uitkering om persoonlijke uitgaven te kunnen doen. De hoogte van het bedrag is voor Bonaire USD 59 per maand, op Saba USD 71 en op Sint Eustatius USD 72.
 
Voor de mensen in een instelling betekent deze wijziging een nieuwe vorm van zak- en kleedgeld, waarbij de belangen van de cliënt binnen één uitkeringsregeling kunnen worden behartigd. Dit zorgt ervoor dat de cliënt zelf zijn/haar persoonlijke uitgaven kan voldoen zonder dat daarvoor een beroep op de algemene onderstand of op anderen moet worden gedaan.
 
De Ministeries van Sociale Zaken en VWS hebben signalen ontvangen over problemen van mensen die wonen in een zorginstelling. Momenteel gaat de hele AOV- of AWW-uitkering  van deze mensen nog naar de zorginstelling. Vaak ontvangen de instellingen een bedrag voor zak- en kleedgeld vanuit de algemene onderstand. De hoogte van dit bedrag is USD 8  per twee weken. Dit bedrag wordt als onvoldoende beschouwd voor de persoonlijke uitgaven. De staatssecretaris van SZW heeft in het verleden (tijdens een CN-week) toegezegd het probleem op te willen lossen. Daarom is in nauwe samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de huidige zak- en kleedgeldregeling gemaakt.
 
Voor de zorginstelling is de nieuwe zak- en kleedgeld regeling qua financiering budgetneutraal.
 
De betrokken personen en hun wettelijke vertegenwoordigers worden tijdens informatieavonden binnen de zorginstellingen geïnformeerd over wat de nieuwe zak- en kleedgeldregeling inhoudt, wie recht heeft op deze uitkering en hoe het geld zal worden uitgekeerd en wanneer.
 
Bonaire nu

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.