Uitspraak: Nederlandse beleggingsvennootschap in 2004 nog in Nederland gevestigd

De Hoge Raad oordeelt dat Nederland heffingsbevoegd is voor het jaar 2004. X bv werd in 2004 namelijk nog niet geleid door de formele directie, maar door A, vanuit zijn woonplaats.
 
Belanghebbende, X bv, is statutair gevestigd in Nederland. A, haar enig aandeelhouder, woont tot en met april 2007 in Nederland. Sinds 2002/2003 is X bv een zuivere beleggings-bv met een belegd vermogen van meer dan € 30 miljoen. Bij aandeelhoudersbesluit van 9 juli 2004 is besloten om C en H, werkzaam bij MeesPierson Intertrust Singapore, met ingang van 9 juli 2004 als bestuurders van X bv te benoemen. In geschil is de vestigingsplaats van X bv. In een procedure over de jaren 2002/2003 heeft Hof 's-Gravenhage geoordeeld dat de feitelijke leiding van X bv, ondanks een zetelverplaatsing in 2001 naar Curaçao, toch in Nederland is gevestigd. In deze procedure, over de jaren 2004 - 2007, stelt X bv dat niet Nederland maar Curaçao dan wel Singapore bevoegd is belasting te heffen over de door haar behaalde winsten. Hof Den Haag oordeelt dat Nederland heffingsbevoegd is voor het jaar 2004. Volgens het hof worden de kernbeslissingen met betrekking tot het beleggingsbeleid en het beheer van het vermogen van X bv namelijk door A genomen en oefent A in 2004 de feitelijke leiding uit over X bv. Verder stelt het hof nog vast dat de directiebesluiten, waar X bv op wijst, in het verlengde liggen van de door A genomen beslissingen, en slechts uitvoerend van aard zijn. X bv gaat in cassatie.
 
De Hoge Raad oordeelt dat X bv feitelijk door haar aandeelhouder vanuit Nederland wordt geleid en bestuurd. Hierbij acht de Hoge Raad, evenals het hof en de rechtbank, van belang dat volgens de statuten goedkeuring van de ava is vereist voor bestuursbesluiten voor investeringen die meer dan € 4540 bedragen. Verder is ook de wijze waarop X bv in de periode vóór 9 juli 2004 werd geleid en bestuurd van belang. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.
 
 
Wetsartikelen:
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.